Frameless Glasses Rock!

I just bought a new pair of glasses. Yay! Very happy about them.

Har köpt nya glasögon! Yay! Är så otroligt nöjd.

silhouette_glasses_frames

The optician picked these in like two seconds and was like, “These will look good on ya.” Impressive to say the least. 🙂 I only need glasses sometimes. My old ones had thick frames so I wanted something subtle this time. The lenses are also polished all around the edges to really make them mix in nicely with your face.

The brand is called Silhouette. You can pick the color of the frames and the shape of the lenses and combine however you want.

I’ve finally found frames that might actually enhance my face!

Killen hos optikern bara plockade ut det här paret på en sekund och bara, ”De här kommer nog passa!” Imponerande. 🙂 Behöver bara glajer ibland. Mina förra hade tjocka bågar så denna gång tänkte jag mig något mer diskret. De är slipade runt glasen också så att de verkligen smälter in i ansiktet.

Märket heter Silouette. Man kan välja färg på bågarna och form på själva glasen och kombinera hur man vill.

Äntligen ett par glasögon som kanske faktiskt gör ansiktet snyggare!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *